CHeaty na pc

cheaty

age of empires 2:The age of kings
Dark Age (Doba temna):

První činnost vašich vesničanů by měla být očesání nejbližšího keře, aby se ze získaného jídla mohli rodit další vesničané, které pošlete pro dříví k co nejbližším stromům.
První stavba by měl být dům, který bude co nejblíž k Centru města (Town Center), aby byl při případném brzkém útoku nepřátel chráněn. Vždy, když se nepřítel dostane až do vaší říše, rozezvoňte zvon a vesničané uchrání vše ve vysokém okruhu.
Až bude vaše populace přesahovat cifru 5, váš stavitel, kterého si určíte pro stvbu staveb, musí postavit mlýn pro získávání potravy. Ihned potom, pokud vám to "finanční" situace dovolí, postavte alespoň dvě farmy, tím máte zabezpečený přísun jídla.
S rostoucí populací musí přibývat domů a farem, pro nastřádání co nejrychleji velkého počtu surovin.
Nakonec ještě postavte kasárna, a co nejrychleji přejděte do doby feudální (stojí 500 jídla), dříve než vaši soupeři, i kdyby to stálo konečnou situaci 0 jídla. Než se jídlo nastřádá, věnujte se těžbě kamene (hlavně) a zlata.

Feudal Age (Doba Feudální):
Jak jen to bude možné, co nejrychleji obežeňte vaše impérium kamennou zdí, bránu si nechte napotom. Teprve až nebude do města jediný vchod, postavte bránu přes jednu ze zdí. Nepoužívejte les jako hradbu!!! Stromy se dají snadno vymýtit.
Teď ještě dejte za těsně za hradby hradby a před hlavní vchod pár věží (Watch Tower). Počitejte s tím, že to nebude zadarmo! Věže před hradbou postavte vždy dvě vedle sebe, aby jedna mohla krýt druhou!
Nyní jste opevnění a můžete se nerušeně věnovat vývoji. Udělejte si v kasárnách pár vojáků (aůespoň pět) a upgradujte je. Postavte je k bráně jako stráž. 
Ihned jak nastřádáte suroviny, investujte je do stavby nových budov (hlavně stáje a kovárnu) a v pozdější fázi k upgradování jednotek, prozatím se zaměřte na pěchotu. Jízdu ještě ne, vytvořte si kdyžtak jen jednu průzkumnou jízdu (Scout Cavalery).
Až bude vaše civilizace dostatečně rozvinutá, věnujte se střádání surovin do budoucna, hlavě kamene a zlata...

Castle Age (Doba Hradů)
Získali jste nové budovy na výstavbu. Využijte hlavně universitu a hrad. Hrad postavte na nejvýhodnější strategické místo - nejlépe ke vchodu - máte jistotu bezpečí. Umístěte ho bepodmínečně před hradby.
V universitě hlavně zavěďte Guard Tower (strážná věž).
Do doby impérií se taktéž nepouštějte bez ohromných zásob zlata a kamene a postaveného kostela (monastery). Vytvořte si taky jízdu v podobě rytířů (Knight)

Imperial Age (Doba Impérií)

Vaše ohromné zásoby nepoužijte k ničemu jinému než částečně k hromadění vojska, ale taky jeho masovému upgradování a nejen jeho - musíte soupeře technologicky daleko přesahovat.
Již postavenou kavalerii složenou z jízdy neprodleně upgradujte na paladiny.
Část mnichů z kostela přeuňte tam, kde shromažďujete svoje jednotky, aby je tam mohli léčit.
Mnichové jsou silná jednotka. Zaměřte se na jejich maximální vylepšování.
Vrcholem všeho je Wonder (Div světa), který pozvedne morálku vašich vojáků a nažene hrůzu nepřátelům. Stojí ovšem pěknou sumičku (1000 dřevo, 1000 kámen, 1000 zlato), takže ho postavte až budete maximálně rozvinutí.
Využívejte možnosti kovárny a university, síly mnichů a pěchoty, ale nepouštějte se do zbytečných projektů jako je Průzkumná jízda (Scout Cavalery) či zlepšování Scorpiona.
Pokud chcete, můžete taky zavést druhou hradbu před tou stávající a do mezery mezi nimi postavit věže, protože pokud se budete moci nerišeně rozvíjet, teprve pak můžete na bitevních pláních sklízet vítězství...
Žádné komentáře
 
NakupniCentrum.cz